Jak leczyć zapalenie oskrzeli u dzieci

Jedną z najczęściej rozpoznawanych chorób układu oddechowego u dzieci jest zapalenie oskrzeli i oskrzelików. Duża podatność na zachorowanie wynika z niedojrzałości układu oddechowego, która utrzymuje się przez kilka pierwszych lat życia dziecka. Polega ona m. in. na zwiększonym wydzielaniu śluzu, węższym świetle dróg oddechowych oraz niedojrzałości immunologicznej układu oddechowego.